Kurzy

Začínáme ... chceme umožnit studovat na dálku všem.
Zpočátku zde byl nápad, jak vám pomoci zůstat u témat, která studujete na seminářích v AMONITU. Obsah je však tak zásadní, že jsme se rozhodli, umožnit studovat na dálku všem.

1. KURZ:
Rezonance hojnosti

„Tento kurz změní náhled mnoha lidí na hojnost, peníze a bohatství. Také na vlastní sebehodnotu, své dovednosti a schopnost žít svou kvalitu - osobní i profesní.

Abychom se na TÉMA HOJNOSTI mohli podívat i z jiného místa než jen skrze finance a měli možnost povolat hojnost do života napříč všemi oblastmi (zdraví, smysl života, vztahy) půjdeme prakticky po jednotlivých krocích. Vnímám, že je to potřeba pro mnoho z nás.”
— Monika Hasalová, autorka kurzu

Během 28 dní ti ve videích a audio záznamech předložíme praktická témata, které ozřejmí, jaký je tvůj opravdový náhled na hojnost. Hojnost souvisí s tvou sebehodnotou, ta s místem ve společnosti, v rodině i s tvou spokojeností a ta zase s tvým zdravím... na to vše působíme, to pozměňuješ den za dnem. Kdo se domnívá, že HOJNOST jsou jen peníze prohlédne tuto iluzi. 

Vytvoříš si nové vzorce myšlení, uklidíš v těch původních a změníš ty škodlivé. 
Cena kurzu: 8.880,-

2. KURZ:
Rezonance ZDRAVÍ - PŘIPRAVUJEME

Druhý kurz Rezonance od Moniky Hasalové, na téma zdraví připravujeme. Máte-li zájem, přihlašte se, dáme vám vědět.

O tom, že za své zdraví si zodpovídáme sami, vám už asi vyprávět nemusíme. Jenže jakmile se tou cestou vydáme, všichni zjišťujeme, že to nebude tak jednoduché, že ano? Pohyb, jídlo, myšlenky naše zvyky a přesvědčení. Chcete vedět jak na to

3. KURZ:
Rezonance VZTAHY - PŘIPRAVUJEME

Třetí kurz Rezonance od Moniky Hasalové, na téma vztahy připravujeme. Máte-li zájem, přihlašte se, dáme vám vědět.

O tom, že vztahy jsou hybnou silou našeho života netřeba mluvit. Uvědomuje si to každý. Různě se vztahujeme k jednotlivým pozicím - muže, otce, matky, partnerky, babičky, dcery, kolegyně v práci, nadřízený, podřízený... Máme ve vztazích svá očekávání, potřeby a požadavky, které klademe na druhé a na sebe a podle toho vyvíjíme různé aktivity. Mnohé naše přístupy vztahy nepodporují, mnohé jej omezují a tím omezujeme i sebe. Nahlédnout na tyto vazby a uvidět souvislosti je jako rozsvítit v temné místnosti. Stačí kliknouk jednou a světlo i na pár okamžiků celý obraz se vyjasní. Máme možnost v rodinách ukončit mnohá trápení, která se opakují a sami žít šťastná a zdravá partnetství.

Chcete vedět jak na to