Kurzy, které do sebe zapadají jako puzzle.

Vzájemně se doplňují a jejich dopad se násobí.

Vyber si, kterým CHCEŠ ZAČÍT. 

 

Jaké téma tě oslovuje? 

Rezonance - co vibruješ, to dostáváš.

Vesmír okolo tebe rezonuje kvalitou, vibrací tvých myšlenek. Neučili jsme se to. Z toho pramení omezení. Pokud si dovolíš uvěřit a uděláš kroky... jsi autor svého zdraví, svých vztahů a zodpovědný sám za svou spokojenost... 

Pochop, jak MOZEK A MYSL funguje... a využij svých zdrojů...

 

1. KURZ:
Rezonance HOJNOSTI

„Tento kurz změní náhled mnoha lidí na hojnost, peníze a bohatství. Také na vlastní sebehodnotu, své dovednosti a schopnost žít svou kvalitu - osobní i profesní.

Abychom se na TÉMA HOJNOSTI mohli podívat i z jiného místa než jen skrze finance a měli možnost povolat hojnost do života napříč všemi oblastmi (zdraví, smysl života, vztahy) půjdeme prakticky po jednotlivých krocích. Vnímám, že je to potřeba pro mnoho z nás.
— Monika Hasalová, autorka kurzu

Během 28 dní ti ve videích a audio záznamech předložíme praktická témata, které ozřejmí, jaký je tvůj opravdový náhled na hojnost. Hojnost souvisí s tvou sebehodnotou, ta s místem ve společnosti, v rodině i s tvou spokojeností a ta zase s tvým zdravím... na to vše působíme, to pozměňuješ den za dnem. Kdo se domnívá, že HOJNOST jsou jen peníze prohlédne tuto iluzi. 

Vytvoříš si nové vzorce myšlení, uklidíš v těch původních a změníš ty škodlivé. 

Umět projevit vděčnost za všechno dobré, co už v životě máte, je základem hojnosti. Vděčnost má silný a podporující vliv, ale nedá se udělat "jako vděčný", aby se hojnost objevila. Pokud ji cítíš v sobě, neboť je vnitřním stavem, vnější bohatství se dostaví.

Rezonance ZDRAVÍ se snoubí s pokorou. Pokora je stav, jenž není slabostí, ale velkou silou. Den za dnem si ji osvojuješ, neboť dary pokorného stavu jsou nedozírné.

Je již pro vás konečně čas dovolit si hojnost?

Cena kurzu: nyní 3.690,- Kč

2. KURZ:
Rezonance ZDRAVÍ 

O tom, že za své zdraví si zodpovídáme sami, vám už asi vyprávět nemusíme. Jenže jakmile se tou cestou vydáme, všichni zjišťujeme, že to nebude tak jednoduché, že ano? Pohyb, jídlo, myšlenky, naše zvyky a přesvědčení. Chcete vedět jak na to? 

Kurz Rezonance zdraví je návodem co je zdraví a co je nemoc.

Je navigací k pochopení projevů nemocí v těle a o propojení myšlenek, emocí, těla a spirituality.

Rezonance ZDRAVÍ se snoubí s pokorou. Pokora je stav, jenž není slabostí, ale velkou silou. den za dnem si ji osvojuješ, neboť dary pokorného stavu jsou nedozírné.

Chcete žít stav zdraví?

Cena kurzu: nyní 3.690,- Kč

3. KURZ:
Rezonance VZTAHŮ

Rezonance od Moniky Hasalové, na téma vztahy je k dispozici.

Vztahy jsou hybnou silou našeho života. Uvědomuje si to každý. Různě se vztahujeme k jednotlivým pozicím - muže, otce, matky, partnerky, babičky, dcery, kolegyně v práci, nadřízený, podřízený... Máme ve vztazích svá očekávání, potřeby a požadavky, které klademe na druhé a na sebe a podle toho vyvíjíme různé aktivity. Mnohé naše přístupy vztahy nepodporují, mnohé jej omezují a tím omezujeme i sebe. Nahlédnout na tyto vazby a uvidět souvislosti je jako rozsvítit v temné místnosti. Stačí kliknouk jednou a světlo i na pár okamžiků celý obraz se vyjasní. Máme možnost v rodinách ukončit mnohá trápení, která se opakují a sami žít šťastná a zdravá partnetství.

Rezonance VZTAHŮ se snoubí se soucitem.
Soucit není lítost. Soucit je stav, jenž je velkou silou. Tam, kde hlava neví a odmítá, tam pokora dává smysl událostem a dějům. Pokora ti dovoluje přijmout a osvobodut se od zloby a bolesti, zranění a opuštění - dovoluje ti být znovu šťastný a radostný.

Chcete vědět jak na to? 

Cena kurzu: nyní 3.690,- Kč

4. KURZ:
Mysl TVŮRCE

Mysl Tvůrce od Moniky Hasalové, je nástroj k okamžitému použití..

MYSL, myšlenka a na ní napojené pocity. Jak myslíš - tak se cítíš. Mnohokrát řečeno. A pro mne bylo otázkou JAK se k mysli mohu dostat, jak ji pozorovat, jak ji rozpoznat od intuice, jak si ji vybrat na pomoc a kdy a jak ji ignorovat...

A jde to vůbec? Jsem nástrojem své mysli a nebo ona můžeš sloužit mně? 

Mysl TVŮRCE.
Pro člověka by bylo dobré, aby zanechal přemýtání a tvořil. Tak začneme tím - rozdílem mezipřemýtáním a tvořením. Seznámíme s podstatou a významem slov ať míří přesně ajsou vám prospěšným nástrojem.

Je toho více, ale toto je jen krátké místo k popisku. 

Chcete vědět jak tvořit? 

Cena kurzu: 3.960,-

 

4. KURZ:
Velký MEDITAČNÍ KURZ - PŘIPRAVUJEME

Velký meditační kurz připravujeme.

O meditacích můžete slyšet na každém kroku. Mnozí říkají, že meditace není pro ně. Je to jako říci, že dýchání neni nic pro mne. Meditace nás přivádí k samé podstatě člověka a odmítat ji, znamená jen stav nevědomosti.

Buddha odpověděl na otázku, co mu meditace dala: "Řeknu vám, co mi vzala."

Rozvíjení svého potenciálu.  
Meditace, přítomnost, vizualizace, spojení s dechem a vnímání své životní síly. Chcete vědět jak na to?  

Dám vám vědět, až budou meditace připravené. V předstihu, za nejlepší cenu, kterou podporujete mou práci i dokončení kurzů. Děkuji vám.