Kurzy rezonance

Rezonance - co vibruješ, to dostáváš.

Vesmír okolo tebe rezonuje kvalitou, vibrací tvých myšlenek. Neučili jsme se to. Z toho pramení omezení. Pokud si dovolíš uvěřit a uděláš kroky... jsi autor svého zdraví, svých vztahů a zodpovědný sám za svou spokojenost... 

Pochop, jak mysl funguje... a využij svých zdrojů...

 

1. KURZ:
Rezonance hojnosti

„Tento kurz změní náhled mnoha lidí na hojnost, peníze a bohatství. Také na vlastní sebehodnotu, své dovednosti a schopnost žít svou kvalitu - osobní i profesní.

Abychom se na TÉMA HOJNOSTI mohli podívat i z jiného místa než jen skrze finance a měli možnost povolat hojnost do života napříč všemi oblastmi (zdraví, smysl života, vztahy) půjdeme prakticky po jednotlivých krocích. Vnímám, že je to potřeba pro mnoho z nás.
— Monika Hasalová, autorka kurzu

Během 28 dní ti ve videích a audio záznamech předložíme praktická témata, které ozřejmí, jaký je tvůj opravdový náhled na hojnost. Hojnost souvisí s tvou sebehodnotou, ta s místem ve společnosti, v rodině i s tvou spokojeností a ta zase s tvým zdravím... na to vše působíme, to pozměňuješ den za dnem. Kdo se domnívá, že HOJNOST jsou jen peníze prohlédne tuto iluzi. 

Vytvoříš si nové vzorce myšlení, uklidíš v těch původních a změníš ty škodlivé. 

Umět projevit vděčnost za všechno dobré, co už v životě máte, je základem hojnosti. Vděčnost má silný a podporující vliv, ale nedá se udělat "jako vděčný", aby se hojnost objevila. Pokud ji cítíš v sobě, neboť je vnitřním stavem, vnější bohatství se dostaví.

Cena kurzu: 8.880,-

Každé z témat oslovuje jedny z nejvyšších stavů člověka, které přitahují blahobyt lidského žití. Rezonance hojnosti se snoubí s vděčností. Slovo vděčnost je známé, přesto prožitek stavu je třeba si osvojit, objevit v sobě a kultivovat jeho sílu vyzařování.

2. KURZ:
Rezonance ZDRAVÍ - spouštíme pobytem v lednu 2020

O tom, že za své zdraví si zodpovídáme sami, vám už asi vyprávět nemusíme. Jenže jakmile se tou cestou vydáme, všichni zjišťujeme, že to nebude tak jednoduché, že ano? Pohyb, jídlo, myšlenky, naše zvyky a přesvědčení. Chcete vedět jak na to? 

Kurz Rezonance zdraví je návodem na změnu paradigmatu, změnu myšlení a smýšlení o tom, co je zdraví a co je nemoc. Je navigací k pochopení projevů nemocí v těle a o propojení myšlenek, emocí, těla a spirituality.

Druhý kurz Rezonance od Moniky Hasalové, zahajujeme pobytem 24. ledna, na který On line program navazuje a to za vyjímečnou cenu. Máte-li zájem o tuto kombinaci a vyjímečnou cenu, přihlašte se a prohlédněte si detaily zde.

On line kurz s pobytem  v lednu 2020 je k dispozici za 3.600,- Kč, mimo pobyt samotný je on line program za 6.900,- Kč. 

Každé z témat oslovuje jedny z nejvyšších stavů člověka, které přitahují blahobyt lidského žití. Rezonance zdraví se snoubí s pokorou. Pokora je stav, jenž není slabostí, ale velkou silou. den za dnem si ji osvojuješ, neboť dary pokorného stavu jsou nedozírné.

3. KURZ:
Rezonance VZTAHY - PŘIPRAVUJEME

Třetí kurz Rezonance od Moniky Hasalové, na téma vztahy připravujeme. Máte-li zájem, přihlašte se, dáme vám vědět.

Vztahy jsou hybnou silou našeho života. Uvědomuje si to každý. Různě se vztahujeme k jednotlivým pozicím - muže, otce, matky, partnerky, babičky, dcery, kolegyně v práci, nadřízený, podřízený... Máme ve vztazích svá očekávání, potřeby a požadavky, které klademe na druhé a na sebe a podle toho vyvíjíme různé aktivity. Mnohé naše přístupy vztahy nepodporují, mnohé jej omezují a tím omezujeme i sebe. Nahlédnout na tyto vazby a uvidět souvislosti je jako rozsvítit v temné místnosti. Stačí kliknouk jednou a světlo i na pár okamžiků celý obraz se vyjasní. Máme možnost v rodinách ukončit mnohá trápení, která se opakují a sami žít šťastná a zdravá partnetství.

Každé z témat oslovuje jedny z nejvyšších stavů člověka, které přitahují blahobyt lidského žití. Rezonance vztahů se snoubí se soucitem. Soucit není lítost. Soucit je stav, jenž je velkou silou. . Tam, kde hlava neví a odmítá, tam pokora dává smysl událostem a dějům. Pokora ti dovoluje přijmout a osvobodut se od zloby a bolesti, zranění a opuštění - dovoluje ti být znovu šťastný a radostný.

Chcete vědět jak na to?