obnov svou vnitřní sílu, transformací sebe proměňuješ svět

 


Amonit navazuje na dávnou moudrost vyučovanou v chrámech, mysterijních školách a s poznatky současné vědy a potřebami člověka v běžném životě tě učí tuto kvalitu používat. Znovu a nově.

Univerzita vědomého života Amonit je cesta se zcela jasným cílem, dovést tě k tvé vnitřní síle a moudrosti. Co jsme se ve škole neučili a naši rodiče nevěděli.

Je to ucelený systém předání znalostí a vědomostí skrze pochopení a tvou osobní zkušenost.

Je možné žít šťastný život? Je možné změnit a opustit stará přesvědčení a myšlení? Za mne ANO a tím následuješ volání svého srdce a dostáváš se do kontaktu i se svou velkou tvůrčí silou.

Objevíš  život, který není založený na strachu, nýbrž na lásce k sobě a respektu k druhým a životu samému.

jak to uděláme


V Amonitu  svou pozornost soustředím na tebe a na tvé schopnosti. Ty ti ukazuji a s těmi tě učím nakládat. Jak být zdravý, mít kvalitní vztahy, žít v hojnosti a prosperitě. Umíme si pomoci sami, ukáži ti jak.

Studium na Amonitu je praktickou cestou. Své schopnosti v sobě každý rozvíjí sám.

Chvíli to trvá. Posunout, proměnit, počkat... ale bude to hluboké, silné a trvalé

Pokud to cítíš - zde je příležitost přihlásit se a vstoupit na cestu.

video pozvánka

Jaký je přínos Amonita
pro jednotlivce?

Vyjímečnost Amonita, důvod přihlásit se do studia.

reference a pozvání účastníků

Milí přátelé, 

v říjnu 2016 jsem nastoupila studium na Univerzitě vědomého života AMONIT. Již dlouho jsem nebyla tak nadšenou účastnicí rozvojového programu. A tak vám o něm chci dát vědět. Možná už také dlouho hledáte něco podobného jako já.

Moniku Hasalovou jsem poprvé viděla v Duši K. Prožívala jsem hluboký smutek a stesk po člověku, jež z mého života náhle a nečekaně odešel.

Na smrt jsem nebyla připravená. V slzách jsem hledala vodítko, jak se se situací vypořádat. Pustila jsem si Duši K. na téma SMRT, kde byla Monika hostem.

Vyzařovala z ní sebedůvěra, jasnost a moudrost vlastní hluboké zkušenosti s umíráním. Byla krásná.

Vyhledala jsem jí na internetu a zjistila jsem, že se smrtí byla dlouho v blízkém kontaktu, když doprovázela svého umírajícího muže. Monika o tom sepsala upřímný a hluboký  e-book SMRT JE BRANOU DO ŽIVOTA – VSTUPTE. Ten si můžete z jejích stránek stáhnout. A tak jsem Monice zavolala a domluvila si osobní návštěvu.

Chtěla jsem ji potkat znovu. A tak jsem zjistila, že vede konstelace, víkendové semináře a dokonce i roční studium Univerzity vědomého života. To mě zajímalo. Musela jsem zjistit víc. Proto jsem se na zkoušku vypravila na seminář Co dělá ženu ženou – spojení se svou ženskou silou

Stav, ve kterém jsem se vrátila domů, byl nádherný. Klid, sebedůvěra, jasnost, síla, moudrost. Neochvějný pocit správnosti a přijetí, radosti ze všeho takového, jaké to je. Láska k sobě, k druhým. Nikdo mi to nedal, to vše jsem díky Moniky vedení ladně a bez úsilí našla v sobě. Okamžitě to rozpoznal i můj muž. Byl z té proměny tak nadšený, že dokonce souhlasil s tím, že vám o tom řekne ve videu. 

Proč nastupuji na roční studium?

 • - Od Moniky odjíždím naplněná klidem a sebedůvěrou.
 • - Cítím svou vlastní sílu a umím ustát to, co život předloží. 
 • - Po semináři neprožívám tvrdý „náraz na realitu“ ani emoční bouře. 
 • - Mí blízcí vidí změnu a naše vztahy se prohlubují.
 • - Vím, jak si tento stav udržovat v běžném dni a jak se k němu navracet. 

Co se mi líbí na způsobu Moniky práce?

 • - Den začíná jemnou meditací, kdy pozornost obracíme do sebe. 
 • - Pracujeme v menší skupině. Je to individuální přístup. Cítím se jako doma. 
 • - Poměr práce s tělem, emocemi a myslí je vyvážený. Jedno není nadřazováno druhému.
 • - Mysl se nesnažíme zabít ani vypnout, učíme se s myslí pracovat jako s nejúžasnějším spojencem. 
 • - Cítím se svobodná a nesouzená. Nikdo mě do ničeho nenutí. 
 • - Monika neprosazuje jedinou cestu jako správnou. Rozumí mnoha naukám a nabízí integrovaný přístup (pojímá buddhismus, tao, konstelace, tantru, posvátnou geometrii, oshovu nauku, psychologii a mnohem mnohem více). Je schopna vidět až „za“ nauky a techniky. 
 • - Cítím se respektovaná a rovnocenná. Ne jako žák nějakého gurua. 
 • - Do hloubi sebe sama se podívám tehdy, když jsem připravená a cítím se bezpečně. Cílem není za každou cenu vyvolávat katarze. 
 • - Vnímám nejen podporu v tom se ponořit hloubek, ale především podporu pro to se z nich vynořit a tuto zkušenost vytěžit, pochopit a integrovat. 
 • - Program je ucelený. V pondělí odpoledne odjíždíme, takže od nedělního večera už uzavíráme.

Na co se těším?

 • - Na prohloubení svého vztahu se svou moudrostí a vyšším vedením. Cílem je se naučit žít tak, abych už nepotřebovala další učitele.
 • - Na lidi, jež jdou podobnou cestou, na nová přátelství a vzájemnou podporu. 
 • - Na Moniku, její krásu a moudrost. 
 • - Na to, až se naučím více o principech tvoření, o tom jak manifestovat vyšší sny a cíle. Jak se můj svět stále více přiblíží magii. 
 • - Na konstelace, na propojení se svou ženskou rodovou linií. 
 • - Na práci s myslí a slovem, obohacení mé vlastní koučovací praxe. 
 • - Na krásné rozhovory s partnerem po návratu, na nové projekty a životní vize, na každodenní malé návyky i obrovské aha-momenty. 

S láskou 

Šárka Nováková (Kmochová)

Děje se : ) nalézám se v bezpečí, vnitřním klidu a důvěře, přichází nepoznaná síla, jako by z Vesmíru promlouvalo to, co ke mě patří a skládá se v tolika nitkách, souvislostech......, zajíkám se tím "blahem" :) Jsem to JÁ. děkuji Moniko Dobré ráno. Leo

Leo M.

Mé důvody proč vstoupit do studia Amonit

videopozvánka a reference od Romany

" ...nejdříve jsem se toho slova Univerzita hodně zalekla..."

Kterými oblastmi vás provedu?

Amonitka Dana Eriell Chyňavová

"Co nás lektory spojuje, je stejná vize a cíl."

Když po cestě ztrácíš dech - doprovodím tě a podržím

Chvíle velké síly a radosti, odhodlání ke změně a naděje  jsou vystřídány i obdobím smutku a ztráty víry v sebe sama. Projekt Univerzita vědomého života Amonit je speciální svým doprovodem vás po celou dobu "studia".  

Jakmile máme otázky, odpovědi vždy přijdou. Jen občas neslyšíme.  Smyslem našeho společného projektu je, abyste poslouchali a slyšeli svůj hlas uvnitř sebe. Vnímali vedení, které v sobě máte a žili v souladu s nejvyšším plánem své duše. Pak tu stojíte v radosti a v síle a tuto kvalitu předáváte přirozeně svým dětem a šíříte všude okolo sebe.