vlna-moře

Vítr myšlenek tvoří bouři

A občas se můžeme cítit opuštění a samotní. Oddělení od ostatních, odpojení i od sebe. Jako kapitán na palubě své lodi a sám na širém oceánu svých možností.

A i když jsme to my, kdo stojí u kormidla, ne vždy se daří dobře nastavit loď vlnám.

A loď se zmítá na vlnách emocí a vlny jsou hnány větrem našich myšlenek.

Uklidněte vlny ztišením větru svých myšlenek. Kydž se vítr uklidní, hladina se utiší.

Nenechte svou loď po dlouhou dobu vystavenu velké bouři svých emocí a utišením obraťte milost  klidu na sebe sama.

Každý lodní manévr, třeba, že tě vlna emocí úplně pohltila, je dobrým tréninkem a zkušeností.
Čím zrucnější je tvá schopnost promlouvat k větru, tím snadněji svou loď řídíš.

A časem, tréninkem a tvou bdělou pozorností, se hladina utiší…

A ty vidíš slunce, hvězdy, nebe, horizont, světelnou cestu na hladině….

A skrze vodní hladinu odraz sebe sama… a i pohled dolůpod hladinu, do hlubiny tvé tiché moudrosti je otevřený… štastnou plavbu a pohled do hlubin své moudrosti.

Monika Hasalová

Univerzita vědomého života Amonit www.vedomyzivot.com