vlna-moře

Vítr myšlenek tvoří bouři

A občas se můžeme cítit opuštění a samotní. Oddělení od ostatních, odpojení i od sebe. Jako kapitán na palubě své lodi a sám na širém oceánu svých možností.

A i když jsme to my, kdo stojí u kormidla, ne vždy se daří dobře nastavit loď vlnám.

A loď se zmítá na vlnách emocí a vlny jsou hnány větrem našich myšlenek.

Uklidněte vlny ztišením větru svých myšlenek. Kydž se vítr uklidní, hladina se utiší.

Nenechte svou loď po dlouhou dobu vystavenu velké bouři svých emocí a utišením obraťte milost  klidu na sebe sama.

Každý lodní manévr, třeba, že tě vlna emocí úplně pohltila, je dobrým tréninkem a zkušeností.
Čím zrucnější je tvá schopnost promlouvat k větru, tím snadněji svou loď řídíš.

A časem, tréninkem a tvou bdělou pozorností, se hladina utiší…

A ty vidíš slunce, hvězdy, nebe, horizont, světelnou cestu na hladině….

A skrze vodní hladinu odraz sebe sama… a i pohled dolůpod hladinu, do hlubiny tvé tiché moudrosti je otevřený… štastnou plavbu a pohled do hlubin své moudrosti.

Monika Hasalová

Univerzita vědomého života Amonit www.vedomyzivot.com

Monika Hasalová
Monika je průvodcem přechodových procesů, pracuje celostně v souladu s místem, přítomnými lidmi a přítomným okamžikem. Je nositelkou Zrcadlové moudrosti. Je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení událostí ve srozumitelný celek. Ukazuje, jak souvisí vztahy se zdravím, se štěstím a vývojem vašeho dítěte, s prosperitou a hojností vašeho života a se štěstím. Jejím cílem je, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. Na vaší cestě vás doprovodí tak dlouho, jak je třeba, dokud bezpečně nestojíte na vlastních nohou.
  • chci být v kontaktu

    Inspirace a nové pohledy

  • Kategorie