Účastnická dohoda 

Podmínky účasti na programech a seminářích projektu Univerzitě vědomého života Amonit 

Ať máte jasno po celou dobu spolupráce s námi

Milí přátelé,

tato chvíle je pro nás velmi významná. Naše produkty a služby tvoříme s láskou a vy se chystáte vstoupit do jednoho z nabízených programů.

Čeká nás společná cesta, která je podložena vzájemnou důvěrou. Naším cílem je, aby tomu tak bylo stále a toto trvalo. Náš vztah je osobní i obchodní a my si přejeme, aby byl dlouhodobý a oboustranně prospěšný. Je pro nás velmi důležité, abyste byli spokojení s programem i nabízeným zbožím a přineslo vám to radost a naplnění vaší vize a splnění vašeho snu.

Přečtěte si prosím následující řádky spolu s obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů. Ačkoli mne nětěší administrativa, toto má být způsob, jak předejít nedorozuměním a vytvořit vztah, který může trval řadu let. 

 Děkuji, s láskou Mgr. Monika Hasalová

Podmínky účasti

na jednotlivých seminářích a studiu Amonit

1. Zdravotní stav a odpovědnost

1.1. Projekt Univerzita vědomého života Amonit stejně jako všechny produkty naší společnosti nabízí program pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka. Chceme, aby účastníci přijížděli a užívali na program s tímto zájmem. 

1.2. Účast na programu, seminářích a přednáškách je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Informace, které zprostředkovávají lektoři našich programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání výuky  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

1.3. Účastník je v celém průběhu semináře odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.4. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.5. V průběhu seminářů platí zákaz užívání drog, alkoholu a jiných omamných látek. 

1.6. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla dle dohody v zahájení programu ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní hodinová práce v domě či na zahradě. Je vhodné si přivést oblečení a boty na práci do zahrady (pokud chcete své vlastní, tak i další pomůcky např. rukavice).

1.7. Účastníkovi nemusí být umožněno pokračování studia v případě, že by to mohlo ohrozit jeho psychický stav.

1.8. Projekt Univerzita vědomého života je celistvý program.        

1.9. Po absolvování celého programu  Amonita obdrží každý účastník certifikát.

1.10. Výše uvedené podmínky mohou být změněny pouze se souhlasem Univerzity vědomého života Amonit.

1.11. Změna termínu, lektora a výuky vyhrazena.

2. Cena 
2.1. Cena zahrnuje ubytování, vetetariánskou stravu a lektorné.

2.2. Přihláška je platná po jejím odeslání. Místo je rezervováno po zaplacení  zálohy. 

2.3. Záloha na studium UVŽ Amonit: Zrušíte-li účast méně než 60 dní před začátkem akce, necháme si poplatek 2.000 Kč, méně než 30 dní před začátkem akce, necháme si poplatek 3.000 Kč. Zrušíte-li účast později než 30 dní před začátkem akce, poplatek je 5.000 Kč, můžete však za sebe poslat jinou osobu, ta může vaši zálohu použít.

2.4. Při studiu Amonit - základní osy je možné v případě neúčasti domluvit náhradu chybějícího semináře s garantem projektu.

2.5. V případě volitelných seminářů, zrušíte-li účast dříve než 20 dní před začátkem akce je storno poplatek 500,- Kč. Zrušíte-li účast v termínu kratším než 20 dní před zahájením semináře, poplatek je 1000,-.Pokud za sebe uchazeč sežene náhradu, je možné zálohu převést na jiného účastníka, který splňuje podmínky účasti. 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví projektu Univerzita vědomého života Amonit. Údaje nebudou  poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely Univerzity Amonit při předávání informací souvisejících s činností projektu Univerzity vědomého života Amonit.

Podmínky účasti

na osobních setkáních a terapeutických sezeních

1. Zdravotní stav a odpovědnost

1.1. Terapeutická sezení poskytuje terapeutické služby. Nabízím program pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka a chci, aby klienti přicházeli s tímto zájmem. 

1.2. Účast na terapeutickém sezení je dobrovolná. Terapie není náhražkou za lékařskou  péči. 

1.3. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat terapeuta o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

1.4. Klient je odpovědný sám za sebe. Pokyny terapeuta jsou  návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu sezení a terapeutické práce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.4. Klient může kdykoliv docházku na sezení na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.5. Terapeutické služby jsou nabízené jako celistvý program plynoucí v čase. Počet setkání a jednotlivé schůzky si plánujeme v průběhu prvního setkání. 

 

2.  Délka setkání a rezervace  a cena 
2.1. Na jednotlivá setkání si vyhraďte zpravidla 120,- min. Některá setkání mohou být delší. V případě prodloužení se upravuje i cena setkání.

2.2. Svou rezervaci můžete provést po telefonu, emailem i osobní dohodou. Vaše rezervace  je platná po jejím odeslání, či domluvení a je považována za závaznou. 

2.3. Změna termínu je možná.  Méně než sedm dní před termínem je vaše rezervace závaznou. V případě vaší neúčasti si účtujeme poplatek 500,-  splatný na účet  splatný nejdéle do dvou pracovních dní vaši domluvené schůzky. 

2.4. Při opakovaném zrušení schůzky je záloha 500,- vyžadována dopředu. Děkuji za respekt a osobní zodpovědnost k našemu vzájemnému času.

2.5. V případě neúčasti na prvním setkání je možné  poslat za sebe  jiného klienta, který místo vás termín vyplní a to i v čase kratším než sedm dní před plánovaným termínem. 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví projektu Univerzita vědomého života Amonit. Údaje nebudou  poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely Univerzity Amonit při předávání informací souvisejících s činností projektu Univerzity vědomého života Amonit.