naděje moře

Strach je v mysli. Předejme žezlo srdci.

Jak pracuje mysl? Úžasně. To co ona umí je opravdu skvělé, ALE… zase je tu jedno ALE, viďte.

Žijeme v období, kdy už je vidět, že jsme ovládáni strachem a dokonce celým systémem založeným na strachu.

Je dobrou zprávou, že jakmile to vidím, mohu to změnit.

Strach je zvláštní fenomén – původně vznikl jako ZKUŠENOST. Jen jako zkušenost, jedna událost, která nebyla příjemná a mohla být i život ohrožující.

Taková zkušenost nás měla varovat a ochránit a držet v bezpeční. Držet se dál od takové situace  a nebo umět vycítit, když  je této zkušenosti něco podobné.

Na základě nějaké zkušenosti dokážeme „predikovat“ výsledek.  Zvrneš-li si horký čaj do klína – opaří tě to. Záměrně jsem použila tak učené slovo, neboť chci dál pokračovat tím – že v současné době je nám mnohé „predikováno“ – tedy předpovídáno někým.

A ANIŽ BYCHOM SI TO VŽDY UVĚDOMILI, tak se toho chytáme, přemýšlíme nad tím jako nad hotovou věcí, která se určitě musí stát nám. Taková zkušenosti, ale není naše vlastní, ale zkušenost někoho jiného.


POKUD JE STRACH PŘÍTOMNÝ ZAVÍRÁ SRDCE A OCHROMUJE VNÍMÁNÍ


To je skvělé, můžete namítnout, aspoň nemusím  zažívat  já a přitom se mohu poučit.

V jistém slova smyslu ano, ale pokud se pod někým utrhl kousek cesty při pochodu v dešti v horách, neznamená to, že vám se to má stát taky a že dokonce stane.

Strach nás měl varovat a udržet v bezpečí, ale pokud je strach přítomný stále, pak zavírá naše srdce a ochromuje naši mysl. Pokud žijeme pod neustálým strachem z něčeho – pokud se bojíme, že nejsme dost dobří, že budeme opuštění, že nemáme dostečné informace a vzdělání, že budeme zraněni, zabiti nebo opuštěni, nemůžeme žít svůj potenciál. Když jsme v neustálém strachu nemůžeme myslet a cítit jasně.

Jakmile si uvědomíme tuto celkem jednoduchou věc, že je okolo nás mnoho založeno na povinnosteh, které, ale souvisí se strachem máme možnost volby. Do té doby ne. Do té doby si nejsme vědomi, že jsme součástí celého tohoto systému.


JINÝ VÝSLEDEK JE KDYŽ KONÁŠ Z POPUDU STRACHU A JINÝ Z MOTIVACE CHUTI A RADOSTI


Vezměme si nějaké příklady: Nebudeme je rozebírat, ale zmíníme je. Nyní jde o to všimnout si, že tam strach je. (Pokud to nejsou příklady, které zrovna vám jsou srozumitelné nebo vlastní, pohleďte do svého života a dle své intuice a citlivosti a najděte, kde se strach ukrývá. Někdy je mistrně schován. Obzvlášť u úspěšných lidí, si na sebe bere různé podoby, aby měl ve systému své místo, abyste jej neodhalili.)

1. Jste s přáteli na večírku. Doma jste řekli, že přijdeme do 23 hod a teď vidíme, že se vám ještě nechce odejít. Co uděláte? Necháte to být a na večírku zůstanete, aniž byste o sobě dali vědět? Proč o sobě nedáte vědět? Nebo naopak – proč o sobě dátě vědět a s jakým pocitem uvnitř sebe? Jaký pocit uvnitř cítíte?

Jaké možné „výmluvy“ vám naskakují, „ale stejně už budou spát, to je jedno jestli v jedenáct nebo déle…“

nebo domů zavoláte, či pošlete zprávu. S jakým pocitem? „To zase uslyším řeči, no aspoň to budu mít za sebou než ty pohledy ráno“ 

nebo jste uvolnění a velmi přirození „Zavolám, že tu zůstávám, ať nemají strach.“

2. Platíte své účty včas, ale kdyby se vaše platba měla opozdit – jaké emoce se objeví? Máte strach ze sankcí, z popotahování… z čeho máte strach? Ano můžete namítnout: „Má se to platit včas, to je slušnost.“ Bojíte se, že byste se nechovali slušně?

Či: „Má se platit včas, jinak by nebyl pořádek!“ Ano to ano, ale povšimněte si i vaší osobní potřeby pořádku a dodržování pravidel. Někde hluboko uvnitř jsme spojeni s tímto vnitřním řádem a pokud by nebyl, můžeme pocítit nejistotu a obavy. Obavy je jen jiné slovo pro strach.

3. Co za zprávy slyšíte v TV novinách, kolik jich je povzbuzujících a láskyplných a které predikují drama a hrozbu. Co cítíte po shlédnutí zpráv, jak se cítíte, co si nesete do postele do spánku?

 

Jak tedy uvažujeme? Na co myslíme to je k nám voláno, přitahováno.

Všimněte si kde všude jsme ovládáni ve svých rozhodnutích strachem.

Neříkám, že máte vypovědět všechny smlouvy… I když? Jen poukazuji na naše podněty.

Podněty, které nás vedou k rozhodnutím. Je náš podnět motivován strachem nebo láskou? A jaký může být výsledek, jsme-li motivováni strachy.


PLATNOST TVRZENÍ ZALOŽENÝCH NA STRACHU VYPRŠELA


  • Co když se všechny předpovědi mýlí?
  • Co když jejich platnost už vypršela?
  • Co když je požehnáno a podporováno žít v souladu se svými přáními a v lásce?
  • Co když se máme rozhodovat ze svého srdce?
  • Co když předpovědi  a životy založené na „možná“ jsou smutným mrháním lidského potenciálu?

Existuje i cesta života bez strachu. Tuto cestu lze nalézt během meditací, tance, malování. Touto cestou lze jít za pomoci pochopení principu jak pracuje mysl. Mysl není nepřítel, ale má své možnosti a my vložili vše na její kartu a na srdce jsme zapoměli. Místo abyste ztráceli čas mrháním své síly a potenciálu na „možná“ a „co kdyby“ a „ale oni…“ soustřeďte se na tady a teď. Teď to můžete změnit. Můžete to změnit teď:) to je moc dobrá zpráva. Dokážete si představit svůj lepší způsob svého žití?

Jak tedy zůstat klidný, když toto vše okolo nás prostě je? Jak zůstat ve svém srdci a vnitřním klidu a nepropadat emocím, ačkoli okolo mne to není růžové? Jak poznám, že jsem ovládaný strachem?


NAŠE SRDCE V PŘÍTOMNOSTI NENÍ OVLÁDÁNO STRACHEM


Poznáte to. Jakmile toto čtete, jakmile si položíte otázku „jak to mám já?“, už jste na cestě rozpoznávání a jste jinde než ten, kdo si takovou otázku nikdy nepoložil.

 

Krásné dny, s láskou Monika

 

Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené formě s uvedením zdroje. Děkuji.

Monika Hasalová
Monika je průvodcem přechodových procesů, pracuje celostně v souladu s místem, přítomnými lidmi a přítomným okamžikem. Je nositelkou Zrcadlové moudrosti. Je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení událostí ve srozumitelný celek. Ukazuje, jak souvisí vztahy se zdravím, se štěstím a vývojem vašeho dítěte, s prosperitou a hojností vašeho života a se štěstím. Jejím cílem je, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. Na vaší cestě vás doprovodí tak dlouho, jak je třeba, dokud bezpečně nestojíte na vlastních nohou.
  • chci být v kontaktu

    Inspirace a nové pohledy

  • Kategorie