KALENDÁŘ UNIVERZITY AMONIT

Harmonogram studia pro ročník 2017 - 2018

Těchto 6 seminářů vytváří základní osu studia Amonit. Lze na ně pohlížet jako na 6 povinných předmětů, jenž tě provedou ucelenou cestou poznání. 

1.   22. - 26. 9. 2017  
2.   26. - 30. 10. 2017  
3.    
8. - 12. 2. 2018  
4.    9. - 12. 3. 2018  
5.  13. - 17. 9. 2018  
6.  10. - 15. 10. 2018  

Volné pobyty, které jsou součástí kompletního studia Amonit, si volíš dle svého zájmu a potřeby. Jsou lidé, kteří postupují celistvě měsíc po měsíci semináři tak, jak semináře a témata přicházejí. Tito za 13 měsíců absolvují všechny z nabízených seminářů. 

Jiní zvolí cestu rozvolněného studia, které přesáhne 13 měsíců a semináře vybírají podle osobních potřeb - svého času, své připravenosti, finančních možností.  Výběr je tvá volba. Respektuj své tempo.

Volné semináře: ( PV - povinně volitelné, V - volitené /nemám ráda a tento výraz o povinosti, ale celistvost obsahuje náměty a témata, které tímto předkládáme. Název jsme si vypůjčili z vysokoškolského označení. )

PV - Kontelace 1, Konstelace 2 
PV - 5 živlů, 5 prvků, 5 elementů -  otevření a spojení s vnitřními smysly 
PV - Mistrovství zemřít, umění žít
V - Spojení se svou ženskou silou 
V - Přirozená cesta k naší dlohověkosti 

Semináře vypsané můžeš navštívit již nyní - tímto se ti započítávájí do tvého programu. 

Reference a osobní zkušenosti

Proč Amonit? Cestu, po které s Amonitem kráčím mne velmi baví, jelikož mi odhaluje poklady, které mám ukryté uvnitř sebe. Stát před sebou v lásce a pravdivosti není vůbec lehké. Sama na sebe vytvářím tlaky a úhybné manévry. Pod vedením Moniky Hasalové a amonitích seminářů se spouštím ho hlubin svého poznání k sobě samé a nacházím klid, štěstí a vyrovnanost.Jakmile jsem ochutnala tuto esenci mám ještě větší chuť pouštět se se sebou do dalšího poznání. Těším se na každé ráno, den co nového přinese. Je báječné jít zvolna vlastní cestou svého poznání.

Monika Voráčková

Ze srdce doporučuji Milí přátelé, v říjnu nastupuji studium na Univerzitě vědomého života AMONIT. Již dlouho jsem nebyla tak nadšenou účastnicí rozvojového programu. A tak vám o něm chci dát vědět. Možná už také dlouho hledáte něco podobného jako já. Moniku Hasalovou jsem poprvé viděla v Duši K. Prožívala jsem hluboký smutek a stesk po člověku, jež z mého života náhle a nečekaně odešel. Na smrt jsem nebyla připravená. V slzách jsem hledala vodítko, jak se se situací vypořádat. Pustila jsem si Duši K. na téma SMRT, kde byla Monika hostem. Vyzařovala z ní sebedůvěra, jasnost a moudrost vlastní hluboké zkušenosti s umíráním. Byla krásná. Vyhledala jsem jí na internetu a zjistila jsem, že se smrtí byla dlouho v blízkém kontaktu, když doprovázela svého umírajícího muže. Monika o tom sepsala upřímný a hluboký e-book SMRT JE BRANOU DO ŽIVOTA – VSTUPTE. Ten si můžete z jejích stránek stáhnout. A tak jsem Monice zavolala a domluvila si osobní návštěvu. Chtěla jsem ji potkat znovu. A tak jsem zjistila, že vede konstelace, víkendové semináře a dokonce i roční studium Univerzity vědomého života. To mě zajímalo. Musela jsem zjistit víc. Proto jsem se na zkoušku vypravila na seminář Co dělá ženu ženou – spojení se svou ženskou silou. Stav, ve kterém jsem se vrátila domů, byl nádherný. Klid, sebedůvěra, jasnost, síla, moudrost. Neochvějný pocit správnosti a přijetí, radosti ze všeho takového, jaké to je. Láska k sobě, k druhým. Nikdo mi to nedal, to vše jsem díky Moniky vedení ladně a bez úsilí našla v sobě. Okamžitě to rozpoznal i můj muž. Byl z té proměny tak nadšený, že dokonce souhlasil s tím, že vám o tom řekne ve videu. Proč nastupuji na roční studium? Od Moniky odjíždím naplněná klidem a sebedůvěrou. Cítím svou vlastní sílu a umím ustát to, co život předloží. Po semináři neprožívám tvrdý „náraz na realitu“ ani emoční bouře. Mí blízcí vidí změnu a naše vztahy se prohlubují. Vím, jak si tento stav udržovat v běžném dni a jak se k němu navracet. Co se mi líbí na způsobu Moniky práce? Den začíná jemnou meditací, kdy pozornost obracíme do sebe. Pracujeme v menší skupině, max 15 lidí. Cítím se jako doma. Poměr práce s tělem, emocemi a myslí je vyvážený. Jedno není nadřazováno druhému. Mysl se nesnažíme zabít ani vypnout, učíme se s myslí pracovat jako s nejúžasnějším spojencem. Cítím se svobodná a nesouzená. Nikdo mě do ničeho nenutí. Monika neprosazuje jedinou cestu jako správnou. Rozumí mnoha naukám a nabízí integrovaný přístup (pojímá buddhismus, tao, konstelace, tantru, posvátnou geometrii, oshovu nauku, psychologii a mnohem mnohem více). Je schopna vidět až „za“ nauky a techniky. Cítím se respektovaná a rovnocenná. Ne jako žák nějakého gurua. Do hloubi sebe sama se podívám tehdy, když jsem připravená a cítím se bezpečně. Cílem není za každou cenu vyvolávat katarze. Vnímám nejen podporu v tom se ponořit hloubek, ale především podporu pro to se z nich vynořit a tuto zkušenost vytěžit, pochopit a integrovat. Program je ucelený. V pondělí odpoledne odjíždíme, takže od nedělního večera už uzavíráme. Na co se těším? Na prohloubení svého vztahu se svou moudrostí a vyšším vedením. Cílem je se naučit žít tak, abych už nepotřebovala další učitele. Na lidi, jež jdou podobnou cestou, na nová přátelství a vzájemnou podporu. Na Moniku, její krásu a moudrost. Na to, až se naučím více o principech tvoření, o tom jak manifestovat vyšší sny a cíle. Jak se můj svět stále více přiblíží magii. Na konstelace, na propojení se svou ženskou rodovou linií. Na práci s myslí a slovem, obohacení mé vlastní koučovací praxe. Na krásné rozhovory s partnerem po návratu, na nové projekty a životní vize, na každodenní malé návyky i obrovské aha-momenty. S láskou Šárka Kmochová

Šárka Kmochová

Amonit mi dal poznání vyplývající z jedinečnosti prožitku situace v její autentičnosti. To znamená možnost prozření pravdy prostřednictvím vlastní zkušenosti. Tvá bytost Moni, dává této formě pochopení moudrostí a láskou, účinnost. Pro moji cestu, v podobě letu, je to rychlostí světla, byť občas ryji držkou zemi, pravda kurva bolí, více bolesti již netřeba. Amonit je nadějí stálejší letové hladiny. P.S. Dik že jsem měl možnost v pondělí na semináři zažít tu sílu v setkání v podobě té malé statečné holčičky, Moničky, která ve zradě tolik plakala. Díky za tvou autentičnost!

Leo M.jednatel

Proč mne oslovuje pojem Univerzita vědomého života? Nejdříve jsem se toho slova Univerzita vědomého života zalekla, říkala jsem si, že to asi nebude nic pro mě , že to je něco trochu vzdáleného a dalekého, ale pak jsem si uvědomila, že kdykoli jsem se zúčastnila nějakých seminářů nebo setkání s Monikou tak se mi děly až skoro zázračný momenty a že mě to hodně baví. Líbí se mi na tom , že to všechno se odehrává v bezpečném prostoru, což je mi hodně velkou inspirací a podporou a v tom vidím hodně velkou sílu. Líbí se mi návaznost témat a ty se mi zdají také hodně zajímavé, protože se dotýkají reálného života. Líbí se mi na tom taky to, že si svůj život začínám tvořit sama a hlavně vědomě. A přestože se dotýkáme hlubokých témat, tak je tam prostor i pro nadhled a legraci.

Romana

Ahoj Moni, díky za ten včerejší večer. Rezonovalo se mnou téma, ale i to, jak jsi sdílela své duševní propady a dočasnou ztrátu víry či perspektivy. Znám to. Tyhle stavy se mi po celý život vrací velmi periodicky ve formě dlouhých či kratších depresivních období, období, kdy vše ztrácí smysl, včetně věcí, které mne ještě nedávno těšily a projektů, do kterých jsem vkládal naději. Ale musím říct, že je to v posledních letech přece jen o trochu lepší - ty stavy mají tendenci se vracet, ale díky práci, kterou jsem za posledních několik let udělal a díky lidem, se kterými jsem se začal setkávat - a mezi ně patříš i Ty - přece jen vidím, že existují ještě i jiné možnosti, než se jimi nechat zcela pohltit. Tohle období fakt není lehké. Vše se strašně rychle mění. Nic nezůstává stabilní. Je těžké se orientovat a stále nacházet a držet "správný" směr. Ale začínám se přesvědčovat, že když člověk překročí určitý bod, určitou mez prožitého smutku a utrpení, ale ještě je stále schopen nebo aspoň ochoten znovu otvírat Srdce - pak najednou přijde cosi jako to "vyšší vedení." Byl jsem zvyklý stále všechno promýšlet a hledat ta "nejlepší a nejsprávnější" řešení pro sebe i pro druhé, ale vedlo to k tomu, že jsem se jen totálně zacyklil do svých myšlenek a obav, a věci byly stále složitější a horší. Ale najednou, fakt to přišlo najednou - se mi v poslední době začalo stávat, že jsem začal věci řešit, aniž bych to předem promýšlel. Respektive - byly to věci, které jsem promýšlel, ale stejně nikdy žádné řešení nevymyslel. A najednou to řešení přišlo samo a já jen dělal a říkal věci, které jakoby přicházely odjinud než z mé mysli. Najednou jsem věděl, že už musím vystoupit z toho závislostního vztahu s Boženou a i když jsem nikdy nevěděl jak to udělat, protože jsem ji nechtěl zranit, tak jsem to najednou udělal. Stejně tak jsem najednou a narovinu řekl v práci, že tam chci skončit. Přestěhoval jsem se. A přesto, že jsem v posledním roce "opustil" dvě ženy, které byly a stále jsou hluboko v mém srdci, najednou se cítím lépe. Sice se mi vracejí ta stará myšlenková schémata - že bych měl cítit výčitky svědomí a lítost a být tedy nešťastný - ale najednou cítím, že to fakt byly jen schémata a vzorce, a že jim nemusím podléhat. Samozřejmě, že cítím bolest. Ale výčitky slábnou. Kupodivu slábnou... Necítím ještě klid v duši a sílu. Ale cítím, že je tam pro ně prostor a že mohou přijít, když jim nebudu bránit. Vnímám tohle období jako totální reset svého života. Ještě to není úplné, ale je to na cestě. Dokončené to bude asi až opravdu odejdu i z té práce. Což bude velký krok, pokud ho udělám, protože ta práce je dobrá, je to velmi solidní jistota, ale stejně cítím, že je čas na změnu. Sám jsem zvědav, co potom přijde. Ale jak napsal Franz Kafka: "Existuje bod, ze kterého není návratu. A tohoto bodu je třeba dosáhnout..." To je intelektuální reakce na toho Tvého Kunderu, metr a půl... :) Taky jsem ho četl, v angličtině, když u nás ještě nebyl dostupný. Nejraději jsem měl Nesmrtelnost. Ale můj kůň byl právě Kafka. Deprese, absurdita a spol. Ale měl i vtipné a přesné vhledy. A teď jsem si právě na jeden z nich vzpomněl... Tak jsem se nějak rozepsal. Ani jsem neměl přesnou představu, co Ti vlastně chci napsat. Jen takové rezonanční mini-sdílení. A poděkování za inspiraci. A motivaci. Díky! Zdeněk

Zdeněk B.OSVČ