MÁ OSOBNÍ ZKUŠENOST

Předávám své osobní poznání a vedení...

Má osobní zkušenost

Když nás naše touha, srdce zavolá jsme motivováni, voláni a puzeni vyhledávat semináře a témata, která s námi v danou chvíli rezonují.

Na semináři nám je skvěle, naše energie se navýší, cítíme podporu skupiny, nejsme na to vše sami. Síla mediací, či společné práce je úžasná a podporující. Přijedeme domů a toto naladění a nasazení nám vydrží den, minutu či týden. To podle toho s kým a v jakém rozpoložení se potkáme.

Dříve či později přijde propad a ztráta našeho nadšení a energie.

Jenže vše plyne, vyvíjí se a energie planety Země je velmi podporující.... a tak zase po čase nemůžeme jinak, než vyhledáváme další téma nebo pokračování tématu, které s námi koresponduje na naší cestě. 

změna návyků se děje v čase

Dojde-li ke změně, přesto je síla stereotypu obrovská. 

Pokud si máme osvojit nějakou dovednost nebo jiný nový pohled na svět, je to otázka času - naší pozornosti a  chuti ke změně. Ne vše je snadné, i když je naše motivace veliká.

Mnohokrát ztrácíme chuť, vůli a jsme neochotni obětovat své zažité postupy ačkoli víme, že nám změna prospěje. Není to naše chyba - jsou to způsoby, jakými pracuje naše mysl, naše mapa a vnímání světa. Některé cesty jsou vyšlapané a ty novése vytvářejí v čase. 

Právě proto je postavený program Univerzity vědomého života Amonit tak, abyste odložili všechny zátěže, které vás drží a stahují zpět.

Je potřeba odložit závaží a batohy, které jsme si nechali naložit a nebo si je naplnili sami skrze své postoje převzaté od rodičů.

Je to jakojít na vysoký kopec a sebou vláčet batoh plný nepotřebných předmětů od taťky a od maminky. Asi by vás nejednou napadlo tento batoh odložit. A není divu. Napadne to každého, kdo rozpozná, že něco takového skutečně nese. 

skrze citlivost a ticho poznáš své vnitřní zdroje 

Další úžasnou a logickou vyhlídkou na naší cestě je vidění svého zdroje a spojení se s ním. Nesoustředíme se zde na posilování problémů, ale vidění zdrojů a jejich posilování. Vítejte na sebezkušenostní cestě poznání.

Kde je váš zdroj vaší energie a velké moudrosti.

Jeden z mocných proudů naší energie teče z rodové linie přímo do naší srdeční čakry zezadu.... Je to užasný zdroj o velké síle... a mnohdy slyšíte, nejprve si srovnej své vztahy s matkou, jinak se skoro nebudeš moci hnout z místa. A má to svůj význam. Jak se chcete připojit do zdroje, do zásuvky vaší rodové linie po mamince, když máte na zádech od ní batoh?

Zdá se, že selský rozum znovu nabádá, abychom odložili co nepotřebujeme a co není naše. Navíc tímto gestem nejen, že přerušíme celou rodovou linii nemocí a vazeb, které vás svazují, ale pomůžete svým rodičům, ale i přerušíte tok tohoto vlivu do vašich dětí. 

Máme mnohé nezvládnuté emoce, stereotypy a strachy, které si neseme. Nevíme, kdy jsme sami sebou a kdy se rozhodujeme podle výchovy a vzorce z rodiny. Mnohdy pak ani nevíme co je naší radostí a životní vášní... a pokud uděláme tento obrat, vyléčíte svou rodovou linii dozadu k rodičům i dopředu na všechny děti. 

To stojí za to, co říkáte? Tak tedy, tímto začínáme. Odložíme a vyčistíme. 

První části studia je to o odkládání, vyčištění a to nejen psychickém a emočním, ale i fyzickém prostoru. 

Univerzita vědomého života Amonit spojuje všechny tři roviny - tělo - duše - mysl. Pokud nejsou zaměstnány všechny, brzy vás zase zpětně ovlivňují.

Krok za krokem budeme postupovat ve výměně starého za nové - tak aby to bylo podporující na mnoha rovinách a přitom jste se necítili ztracení a zoufalí. 

Každý na své cestě klopýtne, zastaví se, občas udělá i odbočku... každý se potřebuje nadechnout a má občas pocit, že už toho je moc a ztrácí sílu. Obzvlášť tehdy, kdy staré mizí a nové ještě není zažité a stabilní.

Jsme si toho vědomi a proto vás doprovodíme tak dlouho, dokud bezpečně nestojíte na vlastvích nohou.

Za tým Amonit s láskou Monika Hasalová

CO JE TO AMONIT

Co je Univerzita vědomého života AMONIT?

Projekt Univerzita vědomého života Amonit je ucelený studijní program osobního rozvoje osobnosti založený na procesech sebepoznávání, jedná se o sebezkušenostní cestu a studium

Projekt Amonit je jedinečný a komplexní program studia, který vás bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem. Co je součástí programu se ihned žije! Praktická cesta na které se potkáte se silou sebe sama.

 "Baví mne, pokud máš výsledky." Monika


Amonit tě vede k tvým zdrojům.

Věřím, že veškerá síla a schopnosti jsou jedině v tobě.


Základní principy

Vize projetu Univerzita vědomého života Amonit je založena na potřebě poznat svůj potenciál a docílit harmonického spojení v partnerském životě. Projekt Amonit je pro muže a ženy. Témata ryze ženská jsou probírána v přítomnosti mužů a opačně.  Je čas neselektovat, ale uvidět se vzájemně. Představit se sobě navzájem. Navázat velké spojení a spojenectví - umět žít a vychovávat své děti skrze sebe a svůj příklad.

Celé studium probíhá v souladu s ročními cykly, je tak přirozeně podporován celý proces proměny. Po celou dobu jste podporováni ve svém individuálním procesu. Co je zde unikátní a jedinečné:  procesem jste vedeni, program je celistvý,  témata na sebe navazují, vše je praktické a reálné. Po celou dobu jste doprovázeni a podporováni ve svém přirozeném tempu.


AMONIT, spirála života,  moudrost minulých zkušeností a cesta vpřed.


Posvátná geometrie Amonita

Amonit - spirála života v sobě nese velkou symbolitu cyklu a narůstající síly. Amonit je jedním ze zosobnění  zlatého řezu. Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve formě Fibonacciho posloupnosti.  Projevem zlatého řezu je uspořádání semen slunečnice nebo smrkovéšišky, ve kterých jsou šupiny rozmístěny jako spirála, nebo točité schody. Toto rozmístění je také velice dobře vidět u ananasu.

Dalším projevem zlatého řezu v přírodě je logaritmická spirála, která nemění tvar a roste stejně do délky i do šířky. Jejím projevem je růst neživých částí živého tvora. Můžou to být vlasy, nehty, zobáky, zuby, rohy nebo schránky měkkýšů.

 Na lidském těle lze zlatý řez pozorovat tehdy, jestliže se výška postavy (od temene hlavy) dělí vzdáleností pupku od země. Normálně vyvinutá postava dospělého člověka udává číslo 1,618; mohou samozřejmě být i malé odchylky - záleží na přesnosti měření.

Schránka hlavonožce loděnky je ilustrací logaritmické spirály. Nejlépe se o tom přesvědčíme na průřezu ulity. Přepážky, které ji rozdělují na komůrky, svědčí o tom, jak loděnka rostla. Logaritmická spirála je příznačná pro neživé části živého organismu ulity plžů.

Také hmyz se ke světlu blíží po logaritmické spirále. Pohybuje se tak, aby světlo viděl stále pod stejným úhlem.

Galaxie mléčná dráha má několik spirálních ramen; každé rameno zhruba odpovídá logaritmické spirále se sklonem asi 12 stupňů.

Pásy oblačnosti tvořící se ve středu tropických cyklón. ... a tak bychom mohli pokračovat a podivovat se nat tím principem a žasnout, kde všude jej najdeme.

Je velkou inspirací toho, že mnohé se v našich životech opakuje a má to svůj význam a cyklus. Loděnka či Amonit nám symbolizují možnost nalézt v cyklu svých životů smysl a řád, který nás vysílá velkou rychlostí k poznání a propojení naší mysli se srdcem.