AMONIT TÝM - SPOLUPRACUJEME

Spojují nás stejné myšlenky... vlastní každému a přitom společné.

Mgr. Monika Hasalová

hlavním lektorem a garantem projektu je Mgr. Monika Hasalová
je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností a předností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek.

Pomůže vám ukázat, jak souvisí vaše vztahy s vaším zdravím, se štěstím a vývojem vašeho dítěte, s prosperitou a hojností vašeho života a tím se štěstím vás i celé rodiny a lidí okolo vás. Pracuje celostně a jejím cílem je, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami.

Na vaší cestě vás doprovodí tak dlouho, jak je třeba, dokud bezpečně nestojíte na vlastních nohou. Mgr. Hasalová je i autorkou projektu Škola vědomého slova. Vytvořit tento projekt se chystalo několik let a nyní přišel pokyn, udělej to TEĎ.

Lektor a průvodce pro osobnostní a firemní rozvoj. Lektor a průvodce pro firemní klientelu nové doby se oboustanným ziskem win-win nejen vůči obchodním partnerům, ale i v týmu jakéhokoli rozsahu.

"Při vedení lidí se soustředím na tvé kvality a bořím tabu - zůstává jen čistota a jasnost."

Slyší-li tlukot tvého srdce tvoji kolegové, slyší jej i tvoji partneři.

Podívejte se zde na můj příběh a mou vizi.

V mém životě mne potkala několikrát smrt. Více na mojich stránkách www.monikahasalova.cz

Kontakt pro domluvení termínu: 730 129 466,  
Osobní setkání a terapie v Českých Budějovicích na adrese Univerzity vědomého života AMONIT U Černé věže 294/19 

Dana Eriell Chyňavová

Ráda bych vám pomohla naučit se číst signály vašeho těla, pracovat s jeho moudrostí a přirozeností.

Díky zkušenosti klasického zdravotníka a sportovního maséra jsem zjistila, že mám citlivost na vnímání práce těla a tak skrze mnohaleté cvičení tai-chi a práce s jógou a dechem se má cesta od té klasické odklonila.

Baví mne, pokud je působení celistvé a výsledky trvalé. Své zdroje máme v sobě. Ukáži vám jak je uvidět skrze své dovednosti a práci s tělem, skrze tradiční čínskou medicínu a sosobní zkušenosti a vhledy. 

Těším se na setkávání s vámi při poznávání vaší cesty, při objevování síly a moudrosti vašeho těla skrze dech, práci s energií při cvičeních či hledání optimální stravy pro vás jako jedinečnou bytost.

Kontakt: 606 079 664,  
Osobní setkání a terapie v Českých Budějovicích na adrese Univerzity vědomého života AMONIT U Černé věže 294/19 

Jiřina Sára Ohrazdová

praktická pomoc při seminářích a výuce, obraťte se na mne, pomohu
Vystudovala jsem pedagogiku volného času a předškolní pedagogiku a v současné chvíli pracuji ve školce s dětmi. Ve volném čase pořádám další aktivity pro děti prvního stupně v Salesiánském středisku mládeže. Baví mne tvoření, tanec, společenské hry.

Nyní procházím velkou proměnou a i když to není jednoduché, kráčím vstříc životu. Amonit pro mne znamená velkou podporu opravdu žít.

Mám na starosti organizační záležitosti v průběhu seminářů, což mne baví, protože se v tom cítím jako ryba ve vodě.

Moc by si přála, aby byli lidé ve své vnitřní síle, dělali to, v čem vidí smysl, byli sami sebou,  citliví k okolí a zářili jako sluníčka.