spolu_Fotor

Konkurence zrušena

Milí přátelé, děkuji za všechna přátelství, spojení a propojení.
Konkurenční postoj už není platný. S rozvojem osobních schopností a dovedností, s rozšiřujícím se vědomím jsme více voláni a povoláni kráčet vlastní cestou v souladu s plánem své duše. Naplnit svou úlohu a rozvinout své schopnosti…

Rozsah našich schopností je obrovský a jsme s nimi seznamováni postupně. Planeta Země prochází vzestupem a my všichni spolu s ní. 
Každý má svůj úkol, své POSLÁNÍ a smyslem je spojit se s ním. Není smyslem se prosadit proti někomu, vůči někomu, ale prosadit sebe v sobě.
To je nové, být věrný sobě.
Zvážit, zda místo kde jsem a činnost, kterou dělám je v souladu s tím co chci, či je to přání či plán rodiny a nebo něčí představa o společenském statutu, kterou naplňuji.Všimnout si svých kvalit, dovedností a schopností a uvážit zda žiji a pracuji v souladu se sebou může být pro mnohé novou otázkou.
ZENY_NOHY_KRUH-260x260Energie vydaná na to se zviditelnit před ostatními a nebo propagovat sebe je stejně velká, ale první tě vyčerpává a druhá vyživuje.
Rok ohnivého kohouta prověří všechny, kteří stojí před ostatními v jejich autenticitě a upřímnosti. Kdo se předvádí a kdo nese skrze sebe moudrost jiným.
Milí přátelé, je tu krásný čas, období nových kvalit – čas pro vidění svých hodnot – kdy spiritualita je přirozeností života.

Těším se z každého, kdo je ve spojení se svým srdcem… následujte jeho hlas, i když první krok může být vyšlápnutím z konfortní zóny.

S láskou  Monika Hasalová

PS: Tvá síla a schopnosti jsou v tobě. Někdy to není zřetelné … mohu ti pomoci to uvidět…
info@monikahasalova.cz

Univerzita vědomého života Amonit
Monika Hasalová
Monika je průvodcem přechodových procesů, pracuje celostně v souladu s místem, přítomnými lidmi a přítomným okamžikem. Je nositelkou Zrcadlové moudrosti. Je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Její dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení událostí ve srozumitelný celek. Ukazuje, jak souvisí vztahy se zdravím, se štěstím a vývojem vašeho dítěte, s prosperitou a hojností vašeho života a se štěstím. Jejím cílem je, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. Na vaší cestě vás doprovodí tak dlouho, jak je třeba, dokud bezpečně nestojíte na vlastních nohou.
  • chci být v kontaktu

    Inspirace a nové pohledy

  • Kategorie