změň své slovo, změníš život

Změň své slovo, změníš svůj život je seminář, který je prvním z kroků k vědomé mysli. Skrze slovo a mysl můžeš změnit celý svůj život a celý svět.

Mysl a práce s myšlenkou jako tvořivou energií je základem všech starobylých duchovních nauk. PROČ ASI? Co za tak velkou sílu se zde skrývá, že je jí věnováno tolik pozornosti po věky věků? 

 

Změň své slovo, změníš svůj život

Celý cyklus je tvořený pobyty třemi pobyty. Úvodní pobyt nabízíme jako volný seminář - můžete tak zakusit základní práci s myslí a princip tvoření skrze slovo, dozvědět o vztahu vědomí a podvědomí a mnohé další inforace o práci s energií slova a myšlení. 

Celý cyklus je součástí Amonita - spolu s trojicí Kódy vztahů a esence bytí vytvářejí jedinečný komplet s působení na tělo, řeč, srdce a mysl. Tato vzájemná kompbinace zaručuje trvalost a pevnost technik, kterými zde projdete.

Už jste někdy slyšeli tyto věty?

 • Jak pracuje mysl?
 • Co to znamená, když se řekne, že mysl myslí v obrazech?
 • Co to znamená, když slyšíme: Vesmír nezná ne!
 • Jak to je myšleno s větou - odstraňte mysl, vše je za myšlenkami...
 • Mysli pozitivně!
 • Tak na to nemysli...!

Všechny tyto věty mají hluboký význam. Ano, nemysli na to co tě trápí a bude lépe.

OK! Ale jak to udělat?

   získáváme postupně...

Celý cyklus je tvořen třemi víkendovými semináři. Takto si prakticky osvojujeme práci s myslí.  Je to jako trénink .)

Ačkoli budem skrze mysl pracovat s KVANTOVÝM POLEM, kde se vše odehrává okamžitě - cesta lidské mysli a osvojení si nového způsobu myšlení chvíli trvá. Má  to své zákonitosti a možná úskalí. Proto tři víkendy ... pro vývoj a a umožnění změn. Pro trvalý efekt.

Pokud si doplníte i víkend konstelací, bude téma úplné a praktické. Konstelace jsou společné jak pro cyklus Kódy vztahů, tak pro cyklus Poznej sílu slova. Pokud navštěvujete oba cykly současně, pak vám stačí dva konstelační víkendy pro oba cykly. 

Přátelé, nic není povinné a vy si můžete vybrat vždy jen část - ale po cestě uvidíte, jak vše do sebe zapadá. Pro mne je důležité, dát vám to "celé", abyste tomu mohli důvěřovat a žít to.

Na cestě ke své moudré síle, půjdeme skrze techniky ověřené staletími a prakticky je usadíme do vašeho každodenního života.

Vy nejste mysl!  Jste to, co si myslíte, že jste? 

Takže nejsem mysl? Ok.  Co tedy jsem a jak se dostanu k tomu co a kým jsem?

Naše mysl má ohromnou sílu. My ji však nevyužíváme. Není nám známo, jak mysl pracuje. Nevíme, jak nakládat se silou myšlenky, přestože nás tento mechanismus denně ovlivňuje. Jsme krmeni zprávami plnými nenávisti, agrese a negace a to se ukládá do našich těl jen tím, že to konzumujeme - skrze naše smysly.

- Jakou sílu mají myšlenky?
- Jak naše tělo reaguje na stav naší mysli?
- Je možné se uzdravit změnou myšlení?  Ano. A jak?

Je tedy naše zdraví odrazem mysli a myšlenek. Pokud tomu tak je, pak máme své zdraví plně ve svých rukou. A nejen zdraví... ale i všechny vztahy a hojnost ... finanční či hojnost příležitostí... Ale postupně. Půjdem postupně, krok za krokem.

Jak vyzařovat mladistvost a být zdraví?

Ukáži vám vztahy mezi vaší myslí a vaším fyzickým zdravím. Ukáži vám, jak svědomitě a přesně reaguje naše fyzické tělo na informace z našeho mozku a jak pracuje naše podvědomí. 

Podvěmí ovlivňuje 90% našeho vnímání reality a světa okolo nás. Z 90% je na něm závisí výsledek našeho snažení v jakékoli obasti života.  A tak se na to podíváme, když je to tak velké procento.

Škola vědomého slova - vyjímečný koncept práce smyslí

Provedu tě 4 branami školy vědomého slova:

1. branou  Vědomého slova
2. branou  Vědomé myšlenky
        3. branou Pasivní výběr aktivní myšlenky
4. branou Aktivní výběr tvořivé myšlenky 

Ti z vás, kteří dokáží "přemýšlet o tom, jak myslíme" a spojit toto uvažování s novými technologiemi, budu představovat nový typ lídrů a nezávislých podnikatelů.

Žijeme ve světě změn, ve světě plném nepředvídatelnosti a složitosti. Čím více poznáváme - tím více zůstává nepoznaného. Každá otázka přináší další a další nezodpovězené otázky.

Potřebujeme schopnosti a dovednosti, které tomuto chaosu vtisknou smysl.

Potřebujeme vědět, jak nalézt nitřní jistotu týkající se toho, co chceme a v co věříme. Musíme o sebe pečovat, nalézat sebejistotu sami v sobě, umět nezávisle na druhých projevit empatii a umět, alespoň občas, ukázat i svou zranitelnost a musíme umět požádat o pomoc.

Co si osvojíte a co se změní 

 • budu v souladu s tím co říkám
 • umím říci ne a je to přijímáno
 • rozpoznám manipulaci a jsme svobodná ve svém projevu
 • má mysl je lehká, lépe spím a v noci skutečně odpočívám
 • umím se vyjádřit tak, že mi ostatní rozumí
 • AHA vím jak si tvořím skrze mysl a své myšlenky

Milí přátelé, je to mnohem více, co vám toto téma odhalí.

Budeme postupovat krok za krokem, aby to bylo vše srozumitelné. Hned po prvním víkendu budete mít mnoho podnětů pro svůj život.

Dojde k rychlým změnám.

Na dalších setkáních půjde dál k mistrovství vaší mysli.

Proč je tolik technik věnováno meditaci a síle slova?

Zde je ukrytý váš poklad - tak si pro něj pojďme.

Co si osvojíte a co získáte...

 • Mám schopnost jasného vyjádření svých záměrů a přání.
 • Umím říci ne a vymezit své hranice, aniž by mne to ohrožovalo.
 • Říkám to co cítím. Má slova jsou v souladu s tím co si přeji.
 • Vím, jak funguje mysl a komunikuji s partnery a dětmi tak, aby mi rozuměli.
 • Chápu, jak mé zdraví souvisí s mými myšlenkami.
 • Můj spánek je klidný. Zmizeli bolesti hlavy.
 • Snadlo a lehce mne napadají nová řešení.
 • AHA - tak takto to funguje - proč to doteď bylo tak náročné:)
 • Umím si tvořit svůj život skrze své myšlenky

Nosné pilíře tohoto cyklu jsou:

 • Nejprve se podíváme na energii slov. Český jazyk je úžasným jazykem světa a my máme tu skvělou možnost jeho slova a barevnost používat.
 • Zjistíme jak pracuje mysl, jak tvoří v obrazech a proč malé děti "poslouchají" a řídí se dle našeho vědomí a ne slov, jejichž význam si teprve osvojují.
 • Kde je nyní tvá mysl? V minulosti? Zaobíráš se tím co se stalo a snažíš se zařídit, aby v budoucnosti už nic takového nepřišlo? PAK NEŽIJEŠ. Přítomný okamžit je jediný moment, kdy lze něco udělat.
 • Staňte se celiství, silní, spojeni a šťastni sami se sebou.
 • Tvořte svou realitu radostně. Myšlenkou, vědomou a tvořivou energií.
 • Králem je ten, kdo má pod kontrolou svou mysl. Od cyklu jedna postupujeme od základů meditace po velmi pokročilé meditační techniky.
 • Odpovědnost!!! Převzít zodpovědnost za své myšlenky a svá přání... to je ten nejdůležiější bod veškerého učení, které vám předkládám.
 • Budeš tvořit svůj nový svět v radosti, hojnosti a zdraví v souladu s plánem své duše, elegantně a hladce.