KONSTELACE

Terapeutická technika, která vám otevře srdce a přivede harmonii zpět do rodiny i k vám.

KONSTELACE

Rodinné konstelace je způsob, jak projít k srdci a vpustit lásku do rodiny a hluboko do své rodové linie.

Zdroj naší síli je v rodině - ALE... Rodinné vazby, (odtud název „rodinné“) je neskutečně silný “řád“. Ať chceme, či ne, je jedno jaká reálná vzdálenost a čas členy rodiny dělí. Jsou spojeni, propojeni a ovlivňují se.
 
Láska a energie v rodinném systému plyne, pokud je respektován právě tento „řád.“ V rodinných konstelacích se snažíme tento „řád“ nebo zákon objevit a zviditelnit jej.
 
Dá se přirovnat ke stromu, který nemůže nikdy zapřít své kořeny, prostě je má. Kořeny jsou zde rodina původu.
 
Pokud máme kořeny narušeny, vždy to bude mít vliv a přesah do našeho současného chování, vnímání, odrazí se to ve vztazích, bude nám chybět energie do života a třeba i v práci.
 
Nebudeme moci rozvinout svůj potenciál. Nebudeme se moci dostat ke ZDROJI vlastní síly.

 obdivuhodný způsob působení

 Konstelace jsou technikou s obdivuhodným působením. Zasahují nejen  zadavatele konstelace a jeho bezprostřední okolí, ale dalece působí do celého rodového systému. 

Velmi obtížně se vysvětluje logické mysli ono  - JAK TO FUNGUJE. Pokud nepotřebujeme znát všechny mechanismy toho proč jezdí auto a stačí nám ho vidět jet, sedět v něm a vést se a poznat, že jsme na jiném místě - pak to máme mnohem jednodušší.

Některé mysli to ale nestačí. A i když budu popisovat princip kvantové energie  a léčivost díky přítomnosti pochopení a respektu a dalších principů - nemusí to stačit tomu, kdo chce důkaz jen na základě informací.

Osobní zkušenost - přítomný prožitek a následně vidění výsledku je tou nejlepší odpovědí. celé vaše tělo a mysl se podílejí na konečné zkušenosti a ta je pro vás tou hlavní zprávou. Něž dlouze vyprávět o chti tropického ovoce, ketré jste nikdy nejedli je lepší vám dát ochutnat.

Konstelace v praxi zvědomují a ukazují to, co vysvětluji a přednáším na seminářích Kódy vztahů  a esence bytí.  Je to jako koncetrovaná praxe.

Pokud však si myslíte, že bych vás na ně přesvědčovala - tak to dělat nebudu. Jsou tam silným nástrojem, kterému důvěřuji a vím, proč tuto techniku používám. Pro své působení a i jako praktická ukázka toho jak vztahy fungují jsou zařazeny do programu Univerzity vědomého života Amonit, jako jejich nedílná součást.

 

Konstelace podle vašeho zadání...ale

Každý cítíme, kdy dozraje čas, abychom se podívali skrze konstelace na věci a události, které je třeba uzdravit a propustit.

Pokud jste však nestavěli svou rodinu původu, budu vás nabádat začít právě tím. Odtud pramení mnohé, co nyní žijeme a není-li pořešeno něco u rodičů - jiné konstelace nás sem stejně vrátí.

 

„Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti i dalších oblastí života.“

„Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí; lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.“

Bhagat J. Zeilhofer

nejen konstelace samotné

  • Meditace a úvodní spojení a sdílení, informace o programu a průběhu dne
  • Konstelace dle vašeho přání
  • Konstelační náhledy - tedy ukázka principu a vysvětlení některých vztahů a vzájemných mechanismů. Buďte pány svého života, tím, že vidíte jak spolu vztahy souvisí. Co se stane pokud se nespojují všechny součásti? Jak to vypadá v reálném životě a jak to poznáme?
  • Meditace a energetická práce v závěru dne.

Ahoj Monika 🙂 Chcel som sa Ti za tento úžasný víkend ešte raz zo srdca poďakovať. Ten očistný proces, ktorého som mal možnosť byť súčasťou ešte stále dobieha a cítim sa skvele. Slovo "skvele" to možno nevystihuje až tak úplne presne. Skôr ako ty hovoríš - obdarovane. Tí dvaja vo mne sa kooonečne prestali hádať a dokonca už aj spánok sa mi napravil. Žehnám tomuto prímeriu 😀 Prestal som sa vedome brániť "novej skúsenosti" a cítim že vnášam do svojho života pohyb. Čerstvý vzduch. 😀 Tak ďakujem že si - to čo robíš, robíš skvele. Namasté 🙏

Radoslav Cisar

S konstelacemi jsem se poprvé v životě setkala až u Moniky. Neuměla jsem si představit, že dospělí lidé odjedou na 4 denní seminář, kde si vzájemně přehrávají scénky ze svého života. Již s první meditací se však ukázalo, že rozhodnutí odjet bylo správné. Velkým zjištěním pro mne bylo, že stejně důležitá jako osobní konstelace, je pro mne sledovat či mít roli v konstelaci někoho dalšího. Protože jsem se v prostoru a ve skupině cítila bezpečně, nechala jsem vše plynout. Ačkoli to byla pro mne premiéra, zjistila jsem, že pokud „nepřemýšlím“ (tedy nenutím se do toho to udělat nějak správně) a jen následuji pohyby svého těla, jsem doslova vtažena do příběhu. „Odměnou“ mi byly zážitky, které bych si v reálném životě pravděpodobně neměla šanci zažít. Zatímco jsem byla něčí matkou, sestrou, dítětem (a neznala jsem podrobnosti z jejich životů), mé emoce a prožitky procházející skrze mé tělo byly reálné. Mohla jsem tak zjistit, jak která emoce v mém těle vypadá a jak na mě působí, co se děje. Tento prožitek se stal velmi užitečný v reálném životě po návratu. Ačkoli konstelační příběh skončil, mé prožitky zůstaly, aniž by byly vázány na konkrétní děj. Celý pobyt se ukázal jako jedna velká konstelace. Jednotlivé situace, setkání, rozhovory a rozhodnutí na sebe navazovaly. Díky delšímu pobytu se zde vybudovaly pevné a přátelské vztahy, které byly i podpořeny vzájemným sdílením pocitů a myšlenek. Vzájemně jsme se od sebe učili, a to nejen během konstelací. Po návratu domů jsem nejen u sebe, ale i u rodinných příslušníků zaznamenala změny. Já sama jsem se stala citlivější, chápavější a hlavně získala nadhled. Ačkoli se scénář z mé vlastní konstelace odehrával jinak, pocítila jsem velkou úlevu a stále s překvapením sleduji, kam můj příběh vede. Markéta

Markéta P.

Děje se : ) nalézám se v bezpečí, vnitřním klidu a důvěře, přichází nepoznaná síla, jako by z Vesmíru promlouvalo to, co ke mě patří a skládá se v tolika nitkách, souvislostech......, zajíkám se tím "blahem" :) Jsem to JÁ. děkuji Moniko Dobré ráno.

Leo M.